(3 223) PSČ v Alžírsko

Pozrieť si zoznam PSČ v Alžírsko
Časová zónastredoeurópsky čas
plocha2 381 741 km²
Počet obyvateľov 34,6 miliónov
Hustota obyvateľstva14,5 / km²
PSČ48073, 48072, 48071 (3 220 viac)
Telefónne Predvoľby21, 24, 25 (21 viac)
Firmy v Alžírsko69 110
Mestá633
PSČSprávna oblasťPočet poštových smerovacích čísel
01000 - 01052Adrar54
02000 - 02804Wilaya de Chlef91
03000 - 03046Wilaya de Laghouat47
04000 - 04300Oum el Bouaghi53
05000 - 05400Wilaya de Batna136
06000 - 06500Wilaya de Bejaïa114
07000 - 07800Wilaya de Biskra90
08000 - 08803Wilaya de Béchar54
09000 - 09480, 16052 - 16061Wilaya de Blida66
09050 - 09059, 26000 - 26800, 38020 - 38029Wilaya de Médéa95
10000 - 10260Wilaya de Bouira91
10070 - 10079, 34000 - 34255Wilaya de Bordj Bou Arréridj79
11000 - 11024Wilaya de Tamanrasset25
12000 - 12057Wilaya de Tébessa58
13000 - 13600Wilaya de Tlemcen84
14000 - 14071Wilaya de Tiaret71
15000 - 15640Wilaya de Tizi Ouzou166
16000 - 16808Wilaya d’ Alger74
16032 - 16049, 35000 - 35200Wilaya de Boumerdes81
17000 - 17065Wilaya de Djelfa67
18000 - 18200Wilaya de Jijel50
19000 - 19801Wilaya de Sétif129
20000 - 20036Wilaya de Saïda38
21000 - 21075Wilaya de Skikda76
22000 - 22100Wilaya de Sidi Bel Abbès62
22050 - 22059, 29000 - 29076Wilaya de Mascara86
23000 - 23807Annaba56
24000 - 24300Wilaya de Guelma54
25000 - 25806Wilaya de Constantine63
27000 - 27049Wilaya de Mostaganem50
28000 - 28068Wilaya de M’Sila69
30000 - 30803Wilaya de Ouargla64
31000 - 31806Oran98
32000 - 32034El Bayadh35
33000 - 33011Illizi12
36000 - 36023, 36030 - 36049El Tarf42
37001 - 37006Wilaya de Tindouf6
38000 - 38019Wilaya de Tissemsilt24
39000 - 39077El Oued77
40000 - 40300Wilaya de Khenchela46
41000 - 41039Wilaya de Souk Ahras40
42000 - 42440Wilaya de Tipaza78
43000 - 43200Wilaya de Mila68
44000 - 44059Wilaya de Aïn Defla64
45000 - 45200Wilaya de Naama34
46000 - 46054Wilaya de Aïn Temouchent54
47000 - 47801Wilaya de Ghardaïa34
48000 - 48073Wilaya de Relizane73

(3 223) PSČ v Alžírsko

PSČMestoSprávna oblasťPočet obyvateľov
48073Oued RhiouWilaya de Relizane59 864
48072Ain RahmaWilaya de Relizane
48071Douar HamadenaWilaya de Relizane
48070MazounaWilaya de Relizane22 366
48069Ben DaoudWilaya de Relizane
48068Ben DaoudWilaya de Relizane
48067Douar SedjraraWilaya de Relizane
48066Ben DaoudWilaya de Relizane
48065Sidi LazregWilaya de Relizane
48064Ben DaoudWilaya de Relizane
48063Wilaya de Relizane
48062Ben DaoudWilaya de Relizane
48061Ben DaoudWilaya de Relizane
48060Oued el DjemaaWilaya de Relizane
48059Sidi LazregWilaya de Relizane
48058Sidi LazregWilaya de Relizane
48057Sidi LazregWilaya de Relizane
48056Sidi LazregWilaya de Relizane
48055Sidi LazregWilaya de Relizane
48054Sidi LazregWilaya de Relizane
48053Sidi LazregWilaya de Relizane
48052Sidi LazregWilaya de Relizane
48051Sidi LazregWilaya de Relizane
48050Sidi LazregWilaya de Relizane
48049Wilaya de Relizane
48048Wilaya de Relizane
48047Wilaya de Relizane
48046Oued el DjemaaWilaya de Relizane
48045Wilaya de Relizane
48044Dar Ben AbdellahWilaya de Relizane
48043Wilaya de Relizane
48042Wilaya de Relizane
48041Wilaya de Relizane
48040Wilaya de Relizane
48039Beni DergounWilaya de Relizane
48038Oued el DjemaaWilaya de Relizane
48037Wilaya de Relizane
48036Wilaya de Relizane
48035Wilaya de Relizane
48034Wilaya de Relizane
48033Ain RahmaWilaya de Relizane
48032Wilaya de Relizane
48031Wilaya de Relizane
48030Wilaya de Relizane
48029Wilaya de Relizane
48028Wilaya de Relizane
48027RelizaneWilaya de Relizane130 094
48026RelizaneWilaya de Relizane130 094
48025RelizaneWilaya de Relizane130 094
48024Wilaya de Relizane
Strana 1Ďalšie

Alžírsko

Alžírsko (arab. الجزائر al-Džazá’ir; plný názov Alžírska demokratická a ľudová republika, arab. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية al-Džumhúríja al-Džazá’iríja ad-Dímuqrátíja aš-Ša’bíja) je štát, ktorý leží na severe Afriky a má 998 km dlhé pobrežie Stred..  ︎  Alžírsko stránka Wikipédia